Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten-25289

Transitie UGent
Links Marc Verwilghen (eredoctor UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, eredoctor
Datum: 22 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_049_033
Album: Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten