Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten-25391

Transitie UGent
Feestrede door prof. Françoise Tulkens, eredoctor UGent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, eredoctor, KU Leuven
Datum: 22 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_049_192
Album: Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten