Voorstelling UGent-onderzoek in de marge van restauratie Lam Gods -25530

Transitie UGent
Rechts prof. Arnold Janssens - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: restauratie, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, architectuur en stedenbouw
Datum: 26 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_053_056
Album: Voorstelling UGent-onderzoek bij restauratie Lam Gods