Opening nieuwbouw 2de\nfase van de faculteit Psychologie en Pedagogische\nWetenschappen-35278

Transitie UGent
Onthulling gedenkplaat: prof. Geert De Soete (decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), Els Van Damme (directeur Gebouwen en Facilitair Beheer) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: inhuldiging, psychologie en pedagogische wetenschappen PP, architect, centrale administratie, DGFB directie gebouwen en facilitair beheer, directeur
Datum: 12 september 2013
Identificatienummer: Z2013_144_053
Album: Opening nieuwbouw 2de fase van de faculteit Psychologie en PedagogischeWetenschappen