6th From PhD to Job Market-35656

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Guido Van Huylenbroeck (decaan faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: doctoral school, phd, job, bio-ingenieurswetenschappen BW
Datum: 20 september 2013
Identificatienummer: Z2013_158_027
Album: 6th From PhD to Job Market