Start van Queteletcolleges, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-36

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: queteletcollege, honoursprogramma, centrale administratie, DOWA directie onderwijsaangelegenheden, letteren en wijsbegeerte LW, Engels, letterkunde
Datum: 8 oktober 2013
Identificatienummer: Z2013_185_005
Album: Start honoursprogramma voor excellente studenten