Start van Queteletcolleges, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-36

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: queteletcollege, honoursprogramma
Datum: 8 oktober 2013
Identificatienummer: Z2013_185_015
Album: Start honoursprogramma voor excellente studenten