Start van Queteletcolleges, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-36

Transitie UGent
Queteletcollege door prof. Dominique Willems - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: queteletcollege, honoursprogramma, letteren en wijsbegeerte LW, Frans, taalkunde
Datum: 8 oktober 2013
Identificatienummer: Z2013_185_038
Album: Start honoursprogramma voor excellente studenten