Uitreiking certificaten topstudenten 2013 bachelor Diergeneeskunde-39153

Transitie UGent
Uitreiking medaille faculteit Diergeneeskunde 'Edgar Collumbien' door prof. Herman Favoreel (topstudentenbeleid faculteit Diergeneeskunde) - © UGent, foto Wim Defoort
Tags: diergeneeskunde DI, bachelor, topstudent, medaille
Datum: 5 december 2013
Identificatienummer: Z2013_241_016
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde