Welcome day 2014 voor nieuwe buitenlandse studenten-39597

Transitie UGent
Verwelkoming door Geert Versnick, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor Economie & POM, Ruimtelijke Planning, Externe Betrekkingen, Europese Projecten - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: welcome day, gedeputeerde, provincie oost-vlaanderen, internationalisering
Datum: 6 februari 2014
Identificatienummer: Z2014_009_010
Album: Welcome day 2014 voor nieuwe internationale studenten