Seventh International Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis (georganiseerd door UGent faculteiten Diergenees

Transitie UGent
Prof. Peter Van Eenoo - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: docolab, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, klinische biologie, microbiologie en immunologie, dopingcontrole, congres
Datum: 3 juni 2014
Identificatienummer: Z2014_077_030
Album: International Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis