Wetenschap in de Kijker-46628

Transitie UGent
Workshop 'DNA diagnostiek bij dieren' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: wetenschapsweek, diergeneeskunde DI, voeding, genetica en ethologie, dna
Datum: 24 oktober 2014
Identificatienummer: Z2014_161_004
Album: WiK Diergeneeskunde, Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde