Ondertekening in Beijing van tripartite Memory of Understanding tussen Xinjiang Institute of Ecology and Geography (XIEG, Chines

Transitie UGent
In het midden prof. Anne De Paepe (rector UGent) - © UGent
Tags: china, beijing, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Turpan Bureau of Cultural Heritage, wetenschappen WE, geografie
Datum: 27 oktober 2014
Identificatienummer: z2014_166_001
Album: Ondertekening MoU met Xinjiang Institute of Ecology and Geography en het Turpan Bureau of Cultural Heritage