Quetelet college 2014/2015, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-47

Transitie UGent
Vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Herman Van Rompuy - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: honoursprogramma, quetelet college
Datum: 9 december 2014
Identificatienummer: Z2014_184_001
Album: Quetelet college met Herman Van Rompuy