Quetelet college 2014/2015, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-47

Transitie UGent
Lezing door Herman Van Rompuy - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: eredoctor, honoursprogramma, quetelet college
Datum: 9 december 2014
Identificatienummer: Z2014_184_009
Album: Quetelet college met Herman Van Rompuy