Contactdag Specifieke Lerarenopleiding (SLO) voor directies secundair onderwijs en mentoren-48409

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Anne De Paepe (rector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: SLO, specifieke lerarenopleiding, contactdag
Datum: 4 februari 2015
Identificatienummer: Z2015_017_003
Album: Contactdag Specifieke Lerarenopleiding (SLO)