Contactdag Specifieke Lerarenopleiding (SLO) voor directies secundair onderwijs en mentoren-48433

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: SLO, specifieke lerarenopleiding, contactdag
Datum: 4 februari 2015
Identificatienummer: Z2015_017_042
Album: Contactdag Specifieke Lerarenopleiding (SLO)