Oprichting Leerstoel Port of Ghent, UGent en Havenbedrijf Gent-60443

Transitie UGent
Prof. Michel Tison (decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, leerstoel port of Ghent, vakgroep europees, publiek- en internationaal recht, maritiem instituut
Datum: 7 januari 2016
Identificatienummer: Z2016_003_018
Album: Oprichting Leerstoel Port of Ghent