Oprichting Leerstoel Port of Ghent, UGent en Havenbedrijf Gent-60446

Transitie UGent
Toespraak door prof. Frank Maes (vakgroepvoorzitter Europees, Publiek- en Internationaal Recht en directeur Maritiem Instituut) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: maritiem instituut, rechtsgeleerdheid rechten RE, vakgroep europees, publiek- en internationaal recht, leerstoel port of Ghent
Datum: 7 januari 2016
Identificatienummer: Z2016_003_023
Album: Oprichting Leerstoel Port of Ghent