Universiteitsbrede studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg-61937

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: onderwijsbeleid, onderwijskwaliteitszorg
Datum: 17 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_046_015
Album: Studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg