Dies Natalis 2016-62054

Transitie UGent
Laudatio door prof. Els Goetghebeur (faculteit Wetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags:
Datum: 18 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_048_086
Album: Dies Natalis 2016