Dies Natalis 2016-62060

Transitie UGent
Uitreiking eredoctoraat aan prof. Michael Marmot - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags:
Datum: 18 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_048_104
Album: Dies Natalis 2016