Dies Natalis 2016-62087

Transitie UGent
Uitreiking eredoctoraat aan prof. Virginia Reef - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags:
Datum: 18 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_048_154
Album: Dies Natalis 2016