Constitutional Law Lecture Series

Transitie UGent
Vlnr. em. prof. Françoise Tulkens en prof. Johan Vande Lanotte - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: grondwettelijk recht, faculteit rechtsgeleerdheid rechten RE
Datum: 30 november 2016
Identificatienummer: Z2016_250_007
Album: Constitutional Law Lecture Series met prof. Tulkens