Proclamatie 2016/2017 faculteit Wetenschappen

Transitie UGent
Prijs Frans Wuytack: uitgereikt door ereprof. Bert Hoogewijs aan Jeroen Meulewaeter - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: proclamatie, faculteit wetenschappen WE
Datum: 28 oktober 2017
Identificatienummer: Z2017_235_083
Album: Proclamatie 2016/2017 faculteit Wetenschappen