Bezoek Stellenbosch University (Zuid-Afrika)

Transitie UGent
Prof. Wim de Villiers (Rector Stellenbosch University) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: Stellenbosch University, Zuid-Afrika, internationalisering
Datum: 14 november 2017
Identificatienummer: Z2017_246_015
Album: Bezoek Stellenbosch University (Zuid-Afrika)