Uitreiking institutioneel eredoctoraat

Transitie UGent
Carl De Strycker (Poëziecentrum) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: faculteit letteren en wijsbegeerte LW, poëziecentrum
Datum: 17 april 2018
Identificatienummer: Z2018_047_081
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Leonard Nolens