Slideshow

Global Minds Day

Global Minds Day
© Tine Desodt
Tags: DOZA directie onderzoeksaangelegenheden, onderzoekscoördinatie, ontwikkelingssamenwerking, global minds, Development Cooperation
Datum: 27-06-2018
Identificatienummer: Z2018_087_027
Album: Global Minds Day