UGent missie naar China

Transitie UGent
Visit to Zhejiang University of Technology (ZJUT): vlnr. prof. Rik Van de Walle (rector UGent) en prof. LI Xiaonian (President ZJUT) - © UGent
Tags: China, Hangzhou, Zhejiang Province, Zhejiang University of Technology, ZJUT, relatiegeschenk
Datum: 9 november 2018
Identificatienummer: Z2018_161_135
Album: UGent missie naar China