2e jaarlijkse colloquium van het Rusland Platform

Transitie UGent
© UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: colloquium, rusland platform
Datum: 11 december 2018
Identificatienummer: Z2018_163_039
Album: 2e jaarlijks colloquium van het Rusland Platform