Dies Natalis 2019: deel 2

Transitie UGent
UItreiking eredoctoraat aan prof. Erik-Hans Klijn - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 22 maart 2019
Identificatienummer: Z2019_030_351
Album: Dies Natalis 2019: deel 2