Toelichting mobiliteitsplannen Campus Ardoyen aan het Overlegplatform Zwijnaarde

Transitie UGent
Prof. Koen De Bosschere (vakgroepvoorzitter Elektronica en Informatiesystemen) - © UGent, foto Marc Careel
Tags: mobiliteitsplan, campus ardoyen, overlegplatform zwijnaarde, duurzaamheid, fietsen, faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur EA, vakgroepvoorzitter, vakgroep elektronica en informatiesystemen
Datum: 2 december 2019
Identificatienummer: Z2019_149_019
Album: Toelichting mobiliteitsplannen Campus Ardoyen aan het Overlegplatform Zwijnaarde