Toelichting mobiliteitsplannen Campus Ardoyen aan het Overlegplatform Zwijnaarde

Transitie UGent
Filip Watteeuw (schepen Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw) - © UGent, foto Marc Careel
Tags: mobiliteitsplan, campus ardoyen, overlegplatform zwijnaarde, duurzaamheid, fietsen
Datum: 2 december 2019
Identificatienummer: Z2019_149_032
Album: Toelichting mobiliteitsplannen Campus Ardoyen aan het Overlegplatform Zwijnaarde