Bezoek minister Matthias Diependaele

Transitie UGent
Gedachtewisseling over de UGent erfgoeddossiers - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: coronamaatregelen, erfgoeddossiers, bouwprojecten, DGFB directie gebouwen en facilitair beheer
Datum: 10 juni 2020
Identificatienummer: Z2020_036_032
Album: Ondertekening meerjarenpremieovereenkomst restauratie Plateau-Rozier