Emeritaatsviering prof. Jean Bourgeois (vakgroep Archeologie)

Transitie UGent
Gertjan Plets (UUtrecht) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: emeritaatsviering, archeologie, faculteit letteren en wijsbegeerte LW, UUtrecht
Datum: 1 oktober 2021
Identificatienummer: Z2021_089_031
Album: Emeritaatsviering prof. Jean Bourgeois (vakgroep Archeologie)