Dies Natalis 2022

Transitie UGent
Uitreiking eredoctoraat aan dr. Barney S. Graham - © Mirco Photo
Tags: dies natalis, faculteit wetenschappen WE, eredoctoraat, USA, immunologie, virologie
Datum: 18 maart 2022
Identificatienummer: Z2022_008_192
Album: Dies Natalis 2022, deel 2