Dies Natalis 2022

Transitie UGent
Prof. Frank Bosmans (promotor) - © Mirco Photo
Tags: dies natalis, eredoctoraat, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, laudatio, promotor
Datum: 18 maart 2022
Identificatienummer: Z2022_008_202
Album: Dies Natalis 2022, deel 2