Dies Natalis 2022

Transitie UGent
UItreiking eredoctoraat aan prof. David Julius - © Mirco Photo
Tags: dies natalis, University of California, USA, eredoctoraat, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, nobelprijswinnaar
Datum: 18 maart 2022
Identificatienummer: Z2022_008_205
Album: Dies Natalis 2022, deel 2