Slideshow

Viering 15 jaar China Platform, panelsessies

Prof. Patrick Sorgeloos
Prof. Patrick Sorgeloos - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: viering, 15 jaar China Platform, internationalisering, faculteit bio-ingenieurswetenschappen BW, vakgroep dierwetenschappen en aquatische ecologie
Datum: 21-03-2022
Identificatienummer: Z2022_012_017
Album: Viering 15 jaar China Platform, panelsessies