Sarton Leerstoel 2021/2022

Transitie UGent
Prof. Christophe Verbruggen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: sarton leerstoel, faculteit letteren en wijsbegeerte LW, vakgroep geschiedenis
Datum: 24 maart 2022
Identificatienummer: Z2022_013_017
Album: Sarton Leerstoel 2021/2022