Ondertekening raamakkoord met ArcelorMittal Gent (40 foto's)

5 oktober 2016

Op 5 oktober sloot de UGent een raamcontract af met ArcelorMittal Gent voor een langetermijnsamenwerking. Daarmee willen beide partners een gemeenschappelijk platform creëren voor de uitwisseling van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.


ArcelorMittal Gent onderhoudt al jarenlang uitstekende contacten met de UGent en laat jongeren via stages, thes…

... Meer lezen...

Op 5 oktober sloot de UGent een raamcontract af met ArcelorMittal Gent voor een langetermijnsamenwerking. Daarmee willen beide partners een gemeenschappelijk platform creëren voor de uitwisseling van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.


ArcelorMittal Gent onderhoudt al jarenlang uitstekende contacten met de UGent en laat jongeren via stages, thesissen, jobdagen, bedrijfsbezoeken en gastcolleges kennismaken met de talrijke mogelijkheden die het bedrijf hen kan bieden.


Met het raamcontract gaat ArcelorMittal Gent nog een stap verder en engageert het zich om jaarlijks een aantal onderzoeksprojecten (o.a. doctoraten, bilateraal onderzoek) uit verschillende onderzoeksgroepen financieel te ondersteunen. De onderzoeksthema’s situeren zich in het domein van de energie-efficiëntie, de materiaalefficiëntie, de productiviteitsverhoging en de automatisering.
De samenwerking zal een forse impuls geven aan waardecreatie via innovatie en garandeert de instroom van nieuwe inzichten en gemotiveerde kennismedewerkers. Een win-winsituatie voor beide partijen.

Minder lezen...