Proclamatie faculteit Rechtsgeleerdheid (84 foto's)

1 juli 2016