Uitreiking eredoctoraat aan Graça Machel (36 foto's)

21 April 2008