Ondertekening samenwerkingsakkoord tijdens Vlaams-Nederlandse top (11 foto's)

7 november 2016


Tijdens de Vlaams-Nederlandse top op 7 november 2016 in het Gente stadhuis ondertekenden de UGent, het UZ Gent, de Technische Universiteit Eindhoven en het expertisecentrum Kempenhaeghe een Memory of Understanding voor onderzoek naar hersenveroudering. Dit onderzoeks- en innovatieplatform kreeg de naam Neu³Ca. 'Neu³' verwijst naar de drievoudige focus va…

... Meer lezen...


Tijdens de Vlaams-Nederlandse top op 7 november 2016 in het Gente stadhuis ondertekenden de UGent, het UZ Gent, de Technische Universiteit Eindhoven en het expertisecentrum Kempenhaeghe een Memory of Understanding voor onderzoek naar hersenveroudering. Dit onderzoeks- en innovatieplatform kreeg de naam Neu³Ca. 'Neu³' verwijst naar de drievoudige focus van het platform: neurodegeneratie, neuronale netwerken en neurostimulatie, en 'Ca' staat voor 'cognitive ageing'. 


Het platform richt zich in de eerste plaats op versnelde hersenveroudering bij mensen met epilepsie. Prof. Paul Boon, diensthoofd Neurologie aan het UZ Gent en directeur van het Gentse Instituut voor Neurowetenschappen., onderstreept dat een samenwerking tussen universiteiten en ziekenhuizen in Nederland en België uniek is. "Elke partner brengt zijn eigen expertise in. UZ Gent heeft heel wat klinische ervaring met neurostimulatie,  Kempenhaeghe op het vlak van neuroimaging. TU/e en UGent hebben zich gespecialiseerd in data-analyse en de ontwikkeling van methoden en rekentechnieken. Ook industriële partners zullen betrokken worden."

Minder lezen...