Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten (68 foto's)

20 March 2009