Dies natalis 2009-29346

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat aan Monty Patrick Jones (Executive Director Forum for Agricultural Research in Africa) door rector Paul Van Cauwenberge - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, bio-ingenieurswetenschappen BW LA
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_052
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten