Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten (68 foto's)

20 maart 2009