Dies natalis 2009-29316

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: links prof. Geert De Soete (decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) en prof. Andreas De Leenheer (prorector UGent), rechts prof. Koen Goethals (academisch beheerder UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, psychologie en pedagogische wetenschappen PP, academisch beheerder
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_016
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten