Dies natalis 2009-29317

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: in het midden vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en Europees Commissaris voor Wetenschapsbeleid Janez Potočnik - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, stoet
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_019
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten