Dies natalis 2009-29318

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: stoet der togati - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, stoet
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_020
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten